Δημιουργία ΣφραγίδαςΟδηγίες
Γραμματοσειρά:   Μέγεθος:     Διάστιχο:  
Χρώμα Μελάνης:
Στοίχιση:
Γραμμή 1      
Γραμμή 2      
Γραμμή 3      
Γραμμή 4      
Γραμμή 5      
Γραμμή 6